FANDOM


onse vader si mimen pa na afrikansi.

onse vader Edit

Ons Vader in die hemel,

laat u Naam geheilig word.

Laat u koningsheerskappy

spoedig kom.

Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel.

Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het.

En vergeef ons ons sondeskuld

soos ons ook óns skuldenaars

vergewe het.

Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie;

en bevry ons van die greep

van die Bose.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.